Met GOLE van model naar software

GOLE is een volledig grafische modelleringstaal waarmee geheel automatisch een bijbehorende IT-implementatie gegenereerd kan worden. Vanuit GOLE kan een volledig procesmodel direct vertaald worden naar foutloze blockchaincode middels de OLE-compiler. Het resultaat is een exacte technische weerspiegeling van het GOLE-model in de vorm van een workflow software oplossing. GOLE kan niet alleen gebruikt worden voor het modelleren van bedrijfsprocessen, maar ook voor de data en bedrijfslogica, die onderdeel zijn van bedrijfsprocessen.

Het ontbrekende puzzelstuk van procesmodellen
In de blogs  De OLE-Methode: Van Flowchart naar Workflow Software en Procesmodellering hebben we uitgelegd wat het belang is van procesmodellering om een organisatie goed in kaart te brengen, en ook om uiteindelijk goede software te maken. Zoals gezegd,er zijn zeer veel procesmodelleringstalen in omloop. Maar bijna al deze talen beperken zich tot processen, en doen vaak geen uitspraak over wat door de processen vloeit, namelijk data.

GOLE geeft een ontwerper van bedrijfsprocessen alle middelen die men nodig heeft om een bedrijfsproces van een organisatie in kaart te brengen: proces, data en bedrijfslogica in één en dezelfde taal. GOLE-modellen vertalen in hun totaliteit ook nog een keer geheel automatisch naar werkende workflow software.

Tooling
Om GOLE op een eenvoudige wijze te kunnen maken, aan te passen en uiteindelijk te genereren naar software, gebruikt BCS een door NorthChain ontwikkelde tooling. Deze tooling, genaamd Joey, is gebruikersvriendelijk en kan een domeindeskundige, een team van domeindeskundigen of werkgroep helpen om de processen overzichtelijk in kaart te brengen. Daarnaast kan de GOLE in combinatie met de tooling een handvat zijn voor de verbeteringen in het proces. Naast het feit dat GOLE een zeer gebruiksvriendelijke manier is om processen overzichtelijk en volledig weer te geven, is het ook gemakkelijk leesbaar en te begrijpen voor niet-deskundigen op dit gebied.


Categories: