Blog: bedrijfskundige benadering, waarin mens, proces en technologie centraal staan

Bij het ontwikkelen van software zal het, te allen tijde, moeten gaan over hoe je als eindgebruiker en als organisatie, het meest optimaal kan worden ondersteund. De essentie van het ontwikkelen ligt dus niet in het leveren van de software an sich maar volledig bij het in kaart brengen van wat er ontwikkeld moet gaan worden om de eindgebruiker optimaal te ondersteunen. 

Volgens onze visie zijn er altijd drie elementen essentieel in de digitale ontwikkeling van een organisatie: mensen, processen en technologie. In de huidige ontwikkeling van IT worden deze drie elementen niet altijd even sterk meegenomen in de digitalisering van een organisatie. Het is belangrijk om te weten waar en hoe je moet beginnen met het formuleren van een raamwerk waarbinnen je al deze elementen een plaats kunt geven.

Deze bedrijfskundige aanpak, die een sterk groeiend aantal organisaties aanspreekt, is onder meer gestoeld op de OLE-methode, waarmee de digitale transitie op bedrijfskundige grondslag gedaan kan worden. De OLE-methode heeft invloed op alle drie de onderdelen: mensen, processen en de technologie. De OLE-methode zorgt ervoor dat niet de techniek, maar de inhoud van het proces centraal staat.

Categories: