Zou het niet mooi zijn als het gewenste bedrijfsproces altijd op de juiste wijze uitgevoerd wordt, dat de faalkosten tot een minimum beperkt blijven en dat de data rond het proces altijd beschikbaar zijn? In de praktijk ervaren veel bedrijven dat men zich niet altijd houdt aan het beoogde bedrijfsproces en dat brengt onduidelijke informatie en risico’s voor de organisatie met zich mee. Business Chain Solutions (BCS) kan u helpen om het bedrijfsproces te beheersen en waar nodig efficiënter te maken door middel van unieke blockchaintechnologie. Uw gewenste bedrijfsprocesmodel dient als basis voor de verdere automatisering. U krijgt weer volledige grip op uw bedrijfsproces, ook wanneer deze complex is of continu verandert. 

businesschainsolutions

Werkwijze

Business Chain Solutions helpt organisaties om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren en automatiseren door middel van een private blockchain. De aanpak is enerzijds gericht op efficiëntie en lagere kosten door gerichte aansturing en anderzijds op compliance en verantwoording door informatie beschikbaar te stellen aan geautoriseerde stakeholders. Het unieke van onze werkwijze is dat we samen met de opdrachtgever vanuit een bedrijfskundige benadering werken. Door middel van de unieke ‘no code’ oplossing (OLE technologie) van NorthChain is het mogelijk om het gewenste bedrijfsproces automatisch om te zetten naar een werkende ICT-omgeving. We leveren de blockchain aan met een dashboard die overzicht geeft van de stappen in uw bedrijfsproces. Alle stappen worden gelogd en gestuurd. 

Voordelen

Uw persoonlijke bedrijfsproces weergeven in een blockchain biedt maximale compliance en minimale risico’s. De blockchain stuurt, logt en communiceert, dus niemand slaat meer een processtap over en zo kan er foutloos gewerkt worden. We werken domein gedreven, oftewel de techniek is ondersteunend aan uw bedrijfsproces en niet leidend. Onze unieke werkwijze vanuit bedrijfskundig perspectief naar ICT-product gaat tot 25 keer sneller middels de door NorthChain ontwikkelde OLE technologie. Tevens heeft de private blockchain belangrijke eigenschappen, te weten:

businesschainsolutions
Correctheid

Alle stappen in het proces moeten in de juiste volgorde en correct worden uitgevoerd. Hoe dat eruit komt te zien bepaalt uw organisatie zelf bij het omschrijven van het bedrijfsproces.

Niet muteerbaarheid

De waarheid is technisch vastgelegd, waardoor het procesverloop onomstotelijk vaststaat en altijd achteraf kan worden ingezien.

100% veiligheid

Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot (een gedeelte van) de blockchain en de daaraan gekoppelde data.

Traceerbaarheid

Alle transacties zijn geregistreerd op de blockchain en elk geautoriseerd persoon kan de status van (een gedeelte van) het proces en de data realtime inzien op het dashboard.

Efficiëntie

Onze methode helpt om één centrale uniforme werkwijze te realiseren binnen de organisatie.

Transparantie

Geautoriseerde stakeholders kunnen het proces geheel of gedeeltelijk volgen.

Reguleerbaarheid

Elk eigen proces kan in de blockchain geplaatst worden, inclusief controlerende instanties en deelprocessen die moeten bewaken dat processen verlopen zoals van tevoren afgesproken is.

Privacy

Onze methode biedt de mogelijkheid om de privacy te waarborgen. Je kan persoonlijke data omzetten naar geanonimiseerde data en de privacygevoelige data alleen inzichtelijk maken voor geautoriseerde stakeholders.

Voor wie is de private blockchain?

De private blockchain is geschikt voor iedere organisatie die met processen werkt. Dit kan van een kort intern bedrijfsproces in een klein bedrijf zijn tot een complex uitgebreid proces in een groot bedrijf. Tevens is het sectoronafhankelijk, geschikt voor: productiebedrijven, financiële instellingen, logistiek en transport, notariskantoren en gezondheidszorg, et cetera. 

Een private blockchain is ook uitermate geschikt voor situaties waarbij meerdere organisaties samenwerken, transacties uitvoeren en informatie uitwisselen in hetzelfde proces. 

businesschainsolutions

Meer weten over deze technologie?