Grip op uw bedrijfsproces!

De techniek

Eerst inventariseren en analyseren we met de domeinexperts uw bedrijfsproces. We overleggen of het huidige proces ook het gewenste proces is. Zo nodig passen we in een flowchart het proces aan. Na goedkeuring van de (aangepaste) flowchart van dit proces, vertalen we deze in OLE taal. In deze gestructureerde natuurlijke taal kunnen bedrijfsprocessen nauwkeurig beschreven worden. Hierdoor is het proces te lezen door alle stakeholders, ook zonder ICT-kennis. 

De OLE taal wordt vervolgens door Northchain omgezet in een 100% foutloze blockchain code door middel van de compilertechnologie. De blockchain wordt geleverd met een overzichtelijk dashboard, die afhankelijk van de taken voor ieder stakeholder weer anders kan zijn. In het dashboard worden ‘realtime’ uw bedrijfsindicatoren weergegeven. Zo hebben alle geautoriseerde gebruikers direct inzicht in de voor hen belangrijke gegevens. De unieke persoonlijke private blockchain kan tevens in uw organisatie gebruikt worden om diverse databronnen aan elkaar te koppelen. De blockchain communiceert met uw bestaande ICT-systemen. Het resultaat is een vastgelegd procesmodel waarin alle stappen gestructureerd opgevolgd en ondersteund worden door onderlinge data uitwisseling uit uw applicaties.

businesschainsolutions

Ketenintegratie 

Ketenintegratie is een ander speerpunt van onze oplossing: data van externe databronnen kan moeiteloos worden gekoppeld aan de blockchain. Dit betekent dat bestaande systemen in organisaties (intern en extern) kunnen blijven bestaan en naar believen kunnen worden gekoppeld aan onze oplossing. 

Waarom kiezen voor Business Chain Solutions?