De OLE-methode

Bedrijfskundig en stapsgewijs uw processen in kaart brengen

Business Chain Solutions helpt organisaties om hun bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te optimaliseren. Hierbij gebruiken wij een bedrijfskundige benadering, waarin niet de techniek maar uw proces leidend is. De bedrijfsprocessen worden in kaart gebracht door onze eigen ontwikkelde modelleringswijze, genaamd GOLE. Deze modelleringswijze bevat alle onderdelen welke in een bedrijfsproces naar voren komen en is voor iedereen te begrijpen. Door bedrijfsprocessen op deze wijze in kaart te brengen, worden knelpunten, risico’s en kansen in de bedrijfsprocessen ontdekt.

businesschainsolutions

Nadat we uw processen in kaart hebben gebracht, valideren wij de processen en zetten deze volledig automatisch om naar op maat gemaakte software. Dit doen wij door middel van de unieke compilertechnologie van onze strategisch partner NorthChain.  Hiermee is het mogelijk om vanuit onze eigen ontwikkelde modelleringswijze flowcharts automatisch om te zetten in software, dit is een zogeheten no-code oplossing. Het ontwikkelen van de software wordt in 3 stappen gerealiseerd:

•  visualisatie van de juiste processen per rol met bijbehorende input- en output-data in procesmodellen; 
•  
validatie met de domeinexpert; 
•  automatisering door middel van de compilertechnologie. 

De opgeleverde software maakt gebruik van private blockchain technologie. Deze technologie garandeert dat data non-muteerbaar wordt opgeslagen. Daarnaast kunnen wij door middel van onze methode op een gemakkelijke manier keten-integratie bewerkstelligen.   

Oftewel, Business Chain Solutions is gespecialiseerd in het traject van procesmanagement naar een IT-oplossing via een bedrijfskundige aanpak. 

Werkwijze OLE-methode

Algemene bedrijfskundige analyse: In deze fase wordt er een analyse uitgevoerd voor de afdelingen die binnen het project vallen. Er worden gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders van de afdelingen om een globaal beeld te krijgen van de afdelingen en de zaken die daar spelen. Deze gesprekken geven vaak een richting aan onderliggende vraagstukken. 

Verdiepende bedrijfskundige analyse: In deze fase worden de geselecteerde processen/afdelingen verder uitgediept op basis van verschillende bedrijfskundige analysetechnieken. Het doel is om knelpunten, risico’s en problemen in het proces aan het licht te brengen en daarnaast om op een hoger detailniveau het procesverloop te doorgronden. Hierdoor wordt het duidelijk waar knelpunten en risico’s zich in het proces bevinden. 

Opstellen gevalideerde “as-is” situatie: In deze fase wordt op basis van grafische procesmodellen, het huidige “as-is” proces in kaart gebracht en gevalideerd. Hierbij wordt de kloof gedicht tussen enerzijds de zogenaamde “assumed as-is” situatie (hoe men denkt dat het proces verloopt) en anderzijds de daadwerkelijke praktijk. 

Opstellen geoptimaliseerde “to-be” situatie: In deze fase worden de risico’s en problemen binnen de huidige “as-is” situatie verder uitgediept en worden eventuele oorzaken geadresseerd. De inefficiënties in de processen worden in kaart gebracht, logica wordt gestroomlijnd en complexiteit wordt waar nodig teruggebracht tot een werkbaar en overzichtelijk proces. 

Genereren procesondersteuning en integraties: In deze fase ligt de focus primair op het inrichten en in gebruik nemen van de “workflow managementsoftware”. Op basis van de gevalideerde processen wordt er automatisch ondersteunende software gegenereerd naar het Corda/R3 private blockchainplatform die overeenkomt met het gemodelleerde proces. Dit proces ondersteunt medewerkers in de te nemen stappen, houdt de vorderingen bij en voorziet de gebruikers op ieder moment van relevante inzichten en statusinformatie over het procesverloop. 

Meer weten over de OLE-methode? In deze blog vertellen wij u er meer over.

Benieuwd naar hoe wij te werk zijn gegaan in verschillende branches?