Blog: De OLE-Methode

De OLE-Methode: Van Flowchart naar Workflow Software

Tegenwoordig is IT niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven: er wordt meer en meer gedigitaliseerd en onze afhankelijkheid van IT is groter dan we soms bewust van zijn. Dit biedt natuurlijk vele voordelen, maar het brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Twee grote uitdagingen waar bijna alle organisaties mee kampen, betreffen de kloof tussen eindgebruiker en IT-leverancier en integratie-vraagstukken.  

Gebruikers moeten zich aanpassen aan de IT zoals die opgeleverd is, en welke niet, of alleen door grote investeringen te doen, aangepast kan worden naar de wensen van de gebruiker. Vaak is een IT-pakket niet volledig dekkend en wordt er gebruikt gemaakt van meerdere pakketten of Excel. Deze verschillende IT-oplossingen kunnen niet gemakkelijk met elkaar communiceren waardoor informatie op verschillende plekken staat opgeslagen. Kortom, de IT werkt niet zoals gewenst en dit brengt onnodig, inefficiënt en foutgevoelig werk met zich mee. 

Wij geloven dat organisaties, die toekomstbestendig willen zijn, continu hun bedrijfsprocessen moeten kunnen monitoren en verbeteren. Hiervoor is ondersteunende IT nodig, die precies aansluit bij de gewenste uitvoering van die bedrijfsprocessen. Niet alleen zorgt dit voor een uniforme werkwijze waarin de gebruikers door hun proces gestuurd kunnen worden, maar ook voor real-time inzicht in alle belangrijke prestatie indicatoren. Om dit te realiseren moeten de gewenste bedrijfsprocessen centraal staan, en niet de IT.

En dan nu de hoe. Net als bij het bouwen van fysieke infrastructuur, moet bij het bouwen van digitale infrastructuur eerst de huidige en gewenste situatie grondig in beeld worden gebracht. Op basis van een algemene- en verdiepende bedrijfskundige analyse kan het huidige proces omschreven worden in een procesmodel. 

Hiervoor gebruiken wij de volledig grafische modelleringstaal GOLE. GOLE gaat veel verder dan andere modelleringstalen (zoals BPMN) omdat het aangeeft hoe je met gegevens om moet gaan die door een proces stromen. Deze gegevens worden gemodelleerd als objecten die een plaats innemen in een zogenaamd dataformulier. Dit dataformulier is de entiteit die stroomt door het proces en voortdurend per processtap wordt bijgewerkt, om uiteindelijk te leiden tot een volledig ingevuld formulier met alle gewenste resultaatdata die het proces diende op te leveren. Ook kun je in GOLE de bedrijfslogica beschrijven die vertelt hoe je per processtap input-data verwerkt tot output-data.

Vervolgens komt de uitdagende taak om de huidige situatie om te zetten in de gewenste situatie, waarbij de inefficiënties en complexiteit zoveel mogelijk moeten worden geëlimineerd. Hierbij wordt gewerkt vanuit de gedachte dat het procesmodel direct en foutloos doorvertaald kan worden naar volledige werkende workflow software. Op basis van het verbeterde procesmodel kan vervolgens automatisch workflow software gegeneerd worden door middel van de OLE-compiler

Door een combinatie van de bedrijfskundige analyses, de GOLE-procesmodellen met data en onze unieke technologie, kunnen wij dus een methode aanbieden om workflow software te maken zonder daarbij te hoeven programmeren.

Categories:

Tags: